Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til vedlikehold og det tekniske forholdet. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og alder. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den. Tilstandsrapport blir oppført i en rapport som er oversiktlig for leser og gjør det enkelt å få en oversikt over boligens standard. Tilstandsrapporten kan leveres med teknisk- og markedsverdi.

Det blir satt en tilstandsgrad for hver del som blir undersøkt. Disse grandene blir satt på grunnlag av blant annet alder, slitasje, tidsmessighet og byggefeil.

tilstandsgrader

Hvorfor tilstandsrapport

En undersøkelse viser at boligkjøperens største bekymring er at boligens tilstand kan være dårligere en forventet, og medføre uventede utgifter. Frykten er ikke ubegrunnet. Forbrukerrådet har avdekket at syv av ti boliger viser seg å ha feil og mangler, og halvparten av dem oppdages ikke før seks år etter salget. Tall fra forsikringsbransjen viser at så mye som 1 av 4 boligsalg ender i konflikt.

Fra kr. 5.900,- eks mva

Ta kontakt for en uforpliktende prat og fortell oss hva vi kan hjelpe deg med!