Verdi- og lånetakst

Ved en verdi- og lånetakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Slike takster inneholder en teknisk beskrivelse, angivelse av vedlikeholdsbehov, markedsverdi og en låneverdi.

Når boligens verdi beregnes vurderer takstmannen forhold som standard, størrelse, beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Ønsker du banklån eller refinansiering til et gunstigere lån?

Refinansiering er sannsynligvis en av de enkleste måtene å spare penger på! En forutsetning er som regel at du har en oppdatert takstverdi – maksimalt 6 måneder gammel.

Ved å ta en ny verditakst på boligen vil du ha muligheten til å kunne spare penger gjennom bedre boliglånsvilkår. En høyere boligverdi gir deg et sterkere kort, og med tanke på verdiøkningen av boliger de siste årene, er det stor sannsynlighet for at nettopp du kan dra fordeler av ny verditakst (f.eks. lavere renter).

Hvorfor verditaksering?

Det kan ofte være store avvik mellom selgers og kjøpers verdioppfatninger, og skal et salg komme i stand, må begge parter være fornøyde. Det er takstmannens oppgave å skape trygghet for partene gjennom en faglig og uavhengig verdivurdering av boligen på det aktuelle tidspunktet.

For at takstmannen skal fastslå riktig pris, stilles det store krav til takstmannens kompetanse, innsikt og bakgrunn. Han har ingen økonomisk interesse knyttet til selve salget og kan derfor vurdere det tekniske og markedsmessige med nøytralitet.

En utfordring ved boligsalg uten oppdatert verditakst er ofte at kjøper og selger (og evt. andre involverte) har egne verdioppfatninger av objektet – enten det er av økonomisk eller følelsesmessig interesse. Som en nøytral part sikrer takstmannens verdivurdering at aktuell markedspris ligger til grunn for forhandlingene, uavhengig av endelig avtalt pris mellom kjøper og selger.

Fra kr. 3.900,- eks mva.

Få trygghet, og skaff verditaksering – kontakt oss for en uforpliktende prat og fortell oss hva vi kan hjelpe deg med!